free amp templates

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, koncertuojame su vaikais darželiuose, kuriuose užaugome. Darželis ,,Balseliai" mus ir vėl svetingai pasitiko. Mažiesiems dovanojome kūrinius, o jie muzikantus apdovanojo gausiais aplodismentais ir plačiomis šypsenomis. Koncerte dalyvavo: mokytojos Lukrecijos Petkutės-Dailydienės ir Laimos Smolskaitės-Sarpalės fortepijono klasės mokiniai.